Usluge

Katastarska geodezija

Katastarska geodezija

Katastarska geodezija – geodetski elaborati za provođenje promjena i održavanje katastra nekretnina (dioba i spajanje čestica, evidentiranje stvarnog ...
Opširnije
Inženjerska geodezija

Inženjerska geodezija

​Inženjerska geodezija – iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja, geodetsko praćenje gradilišta, uspostava geodetske osnove i ostali geodet...
Opširnije
Geodetske podloge

Geodetske podloge

Geodetske podloge – izrada geodetskih podloga u položajnom i visinkom smislu za potrebe projektiranja, izrada geodetskih priloga i dokumentacije za gl...
Opširnije
Katastar infrastrukture

Katastar infrastrukture

Katastar infrastrukture – prikupljanje podataka o infrastrukturnim građevinama, kartiranje infrastrukture i izrada elaborata katastra infrastrukture. ...
Opširnije
Geodetski nadzor

Geodetski nadzor

Geodetski nadzor – geodetski nadzor na gradilištu, kontrola izvođenja radova izvođača, kontrola usklađenosti izvođenja radova sa projektiranim zadatko...
Opširnije
Legalizacija

Legalizacija

Legalizacija – izrada geodetskog snimka za legalizaciju građevina, konzultantske i savjetodavne usluge vezano za gradnju i prostorno uređenje.
Opširnije
Etažiranje

Etažiranje

Etažiranje – izrada elaborata etažiranja i plana posebnih dijelova nekretnine za upis u zemljišne knjige.
Opširnije
Kontakt

Tu smo za Vas!