Katastarska geodezija

Katastarska geodezija – geodetski elaborati za provođenje promjena i održavanje katastra nekretnina (dioba i spajanje čestica, evidentiranje stvarnog položaja čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, i ostalo), geodetske situacije u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje dokumenata iz katastra nekretnina.