Inženjerska geodezija

Inženjerska geodezija – iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja, geodetsko praćenje gradilišta, uspostava geodetske osnove i ostali geodetski radovi na gradilištu, geodetski snimak izvedenog stanja, izračun iskopa/nasipa.