Geodetski nadzor

Geodetski nadzor – geodetski nadzor na gradilištu, kontrola izvođenja radova izvođača, kontrola usklađenosti izvođenja radova sa projektiranim zadatkom.