Geodetske podloge

Geodetske podloge – izrada geodetskih podloga u položajnom i visinkom smislu za potrebe projektiranja, izrada geodetskih priloga i dokumentacije za glavni projekt u svrhu ishođenja građevinske/lokacijske dozvole, 3D vizualizacija, Izrada ortofoto karata i digitalnog modela reljefa.