Katastar infrastrukture

Katastar infrastrukture – prikupljanje podataka o infrastrukturnim građevinama, kartiranje infrastrukture i izrada elaborata katastra infrastrukture.