Etažiranje

Etažiranje – izrada elaborata etažiranja i plana posebnih dijelova nekretnine za upis u zemljišne knjige.